por-nat

Portrait Natchaya นัดพบ หน้าปก

พักสายตาฟังในสิ่งที่อยากฟัง รับรู้ในสิ่งที่อยากรู้ พักการสนใจสิ่งรอบข้างลองอยู่กับตัวเองดูสักช่วงหนึ่ง

Comments

comments